رشته های تحصیلی

 

رشته های کارشتاسی

1. الهیات و معارف اسلامی ( فقه و مبانی حقوق اسلامی )
2. حسابداری
3. حقوق
4. جغرافیای انسانی (روستایی و شهری)
5. روانشناسی عمومی
6. زبان و ادبیات فارسی
7. علوم تربیتی ( مدیریت برنامه ریزی آموزشی)
8. علوم کامپیوتر
9. تاریخ
10. مترجمی زبان انگلیسی
11. ‌ مدیریت بازرگانی
12. ‌مهندسی نرم‏افزار کامپیوتر
13. مهندسی صنایع
14. تربیت بدنی
15. مدیریت جهانگردی
16. مهندسی مدیریت پروژه
17. مهندسی مدیریت اجرایی
18. مهندسی فناوری اطلاعات
19. مدیریت دولتی
20. علوم سیاسی
21. علوم اجتماعی( پژوهشگری)

رشته های کارشناسی ارشد

 

1-آموزش زبان انگلیسی

2- تاریخ تشیع

3- فلسفه وکلام اسلامی

4- الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

5- الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

6- نهج‌البلاغه (اصول دین و معارف علوی)

7- تاریخ (تاریخ ایران اسلامی) 

8- جغرافیای برنامه‌ریزی شهری (برنامه ریزی مسکن)

9- جغرافیای برنامه‌ریزی شهری ( محیط زیست شهری)

10- حقوق بین‏الملل 11- حقوق خصوصی

12- حقوق جزا و جرم شناسی

13- روان‌شناسی عمومی

14- زبان شناسی همگانی

15-زبان و ادبیات فارسی

16- علوم تربیتی(برنامه‌ریزی درسی)

17- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت)

18- علوم اقتصادی

19- مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)

20- مدیریت دولتی (مدیریت تحول)

21-مدیریت دولتی (تشکیلات و روش‌‌ها)

22- مدیریت اجرایی  

23- مدیریتMBA 24 - مدیریت بازرگانی (‌بازاریابی)

25- مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین‌المللی)

26- اخلاق (فلسفه اخلاق)

*27- مدیریت ورزشی (مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی)

28- ریاضی کاربردی

29- ریاضی محض

30- فیزیک (هسته‌ای)

*31- مدیریت فناوری اطلاعات( کسب و کار الکترونیک)

*32- مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

*33- مهندسی صنایع

34-حسابداری

35-جامعه شناسی

*36- پژوهش هنر

*37- معماری

38- علوم سیاسی

39- علوم اجتماعی

40- مدیریت رسانه

41-روانشناسی - گرایش بالینی

42-آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان