شرایط پذیرش و ثبت نام

شرایط  ثبت نام دانشگاه پیام نور واحد تاجیکستان

شرایط عمومی ثبت نام

الف- سلامت جسمی و روانی

ب- نداشتن سو ء سابقه در کشور متبوع یا محل اقامت خود

ج- سپردن تعهد پرداخت شهریه

شرایط علمی ثبت نام

الف- داشتن مدارک قبولی ( بدون شرط معدل ) مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران در دوره تحصیلی بعدی ( مدارک داوطلبان جهت تایید به وزارت خانه مذکور ارسال خواهد شد)- تایید مدارک دانشگاههای خارج از ایران بر اساس تاییدیه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری صورت می گیرد.  

 

مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل فرم ثبت نام .
  • تصویر آخرین مدرک تحصیلی .
  • تصویر گذرنامه.
  • 4 قطعه عکس
  • کپی کارت ملی ( پشت و رو ).
  • تصویر تمام صفحات شناسنامه.
  • پرداخت 17 یورو جهت ثبت نام دانشجو.
  • ویزای یکساله کشور تاجیکستان.