نام مشاهده نمرات امتحانی در سیستم
توضیحات توضیحات موجود نیست
مجوز
نام فایل nomarat.pdf
نسخه
سایز 277.15 KB
نوع فایل pdf (Mime نوع application/pdf)
مالک فایل Super User
تاریخ آپلود 02/09/1394 13:15:37
دفعات مشاهده 933
آخرین تاریخ تغییر 02/09/1394 13:19:07
MD5 checksum 4ef9b09efe526258a63761fa7c07f73a